Miniature White Owl
Miniature White Owl

2.25 x 1 x 1 in